Espresso Maja

V priestoroch pohostinstva vám ponúkame organizovanie rodinných akcií, svadieb, firemných podujatí a iných spoločenských stretnutí. V prípade vášho záujmu nás kontaktujte. Adresa Hlavná,  Zemplínska Široká Telefón 0917 177 172 e-mail miloskorpa@gmail.com Facebook https://www.facebook.com/Espresso-Maja-253016511465494/

čítať viac

Dobrovoľný hasičský zbor Hatalov

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym…

čítať viac

Dobrovoľný hasičský zbor Žbince

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym…

čítať viac

Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa

Ako už z názvu vyplýva snažíme sa vlastnými rukami zachrániť renesančný Seniansky kaštieľ, ktorý je pýchou nášho okolia. Krásne prostredie kaštieľa je korunované jeho bezprostredným okolím vtáčieho raja Senianskych rybníkov. Kaštieľ reprezentujúci našu vlastnú históriu nám umožňuje robiť si našu prácu s radosťou a patričnou hrdosťou. Príďte, spoznajte a odneste…

čítať viac

Folklórna skupina Hatalovčan

Folklórna skupina Hatalovčan vznikla v máji 2011 v obci Hatalov. Skupina má 23 členov – 11 mužov a 12 žien. Vo svojich vystúpeniach sa prezentuje tancom, spevom, hovoreným slovom a pásmami ako Fašangi , Stavene mája, Vilija , Pitanki, prevažne z regiónu Zemplín, ale aj iných oblastí Slovenska. Veľký obdiv…

čítať viac

Rybárstvo Zemplín s.r.o.

Naša spoločnosť obhospodaruje niekoľko vodných plôch v Košickom kraji a zameriava sa na túto činnosť: sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností  služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych  obchodná činnosť – veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností  poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja…

čítať viac

Plast-press s.r.o.

Firma Plast-press pôsobí v oblasti lisovania plastov. V súčasnosti vyrábame technické plastové komponenty hlavne pre bielu techniku, elektrotechnický priemysel, automobilový priemysel a komponenty pre panelové radiátory. Sortiment výrobkov firmy Plast-press tvorí hlavne zákazková výroba na základe presnej technickej dokumentácie. V prípade potreby poskytujeme technické poradenstvo, s potenciálnym zákazníkom konzultujeme technické riešenie…

čítať viac

Agrospol s.r.o.

[button title=““ icon=““ icon_position=““ link=““ target=“_blank“ color=““ font_color=““ size=“2″ full_width=““ class=““ download=““ onclick=““]Zaoberáme sa moderným poľnohospodárstvom, kupujeme a prenajímame si poľnohospodárske pozemky. Podstata našej 4000 ha produkcie spočíva vo vytrvalosti. To znamená, že hospodárime veľmi ekologicky. Prihliadame na prírodu s nasledujúcim faktormi: –  ohľaduplne k pôde –  striedanie plodín  s kukuricou, slnečnicou,…

čítať viac

Pekáreň Kelpek

Pekáreň ako rodinná firma bola založená vo februári roka 1992 manželmi Máriou a Ladislavom Kelényovými za významnej pomoci pána Kelénya seniora, ktorý je majster v pekárenskej výrobe. Pekáreň bola uvedená do prevádzky v júni roka 1992 v prenajatých priestoroch v obci Čierne Pole 3 km od Veľkých Kapušian. Výroba bola…

čítať viac

AGRO-BIO s.r.o.

Spoločnosť AGRO – BIO s.r.o., Závadka vznikla v roku 1999. Predmetom našej činnosti je: – poľnohospodárska prvovýroba so zameraním na chov kráv bez trhovej produkcie mlieka plemena LIMOUSIN, – pestovaníe obilovín – pestovanie olejnín. Konatelia spoločnosti: Juraj Gašpar Drahoš Lachyta   Adresa AGRO – BIO s.r.o., Závadka AB č. s. 142, 072…

čítať viac

Eastgarden

Firma vznikla v roku 2007 ako malá rodinná firma z nadšenia pre záhradníctvo a záhradnú techniku. Postupom času, nárastom skúseností a vedomostí získaných z pravidelných školení  a hodinami strávenými prácami sa firma začala úzko špecializovať na projektovanie, výstavbu a servis zavlažovacích systémov značky GARDENA a vo všeobecnosti o technické záhradníctvo….

čítať viac

Ľudovít Tkáč

Oblasti podnikania: Rýchlo rastúce dreviny – OZE Vianočné stromčeky Lesnícke služby Ťažba dreva Extrémny  výrub stromov Fotogaléria Mapa [map lat=“48.67345″ lng=“21.94597″ height=“400″ zoom=“12″ type=“ROADMAP“ controls=“mapType“ draggable=““ icon=““ title=““ telephone=““ email=““ www=““ latlng=““][/map]  

čítať viac

Slavstroj s.r.o.

Spoločnosť Slavstroj s.r.o. vznikla v roku 1996. Hlavným predmetom našej činnosti je kovovýroba a strojárska výroba. Nosným prvkom nášho výrobného programu do roku 2000 bola výroba veľkoobjemových kontajnerov. Po prieskume trhu po roku 2000 a zvládnutí techologickej prípravy výroby sa nosným prvkom výrobného programu stala výroba potrubných uložení podľa ON,STN…

čítať viac

Podnikatelia

V obciach, ktoré sú členmi OZ Medzi riekami je zaregistrovaných spolu 1125 subjektov, z toho 930 je podnikateľských. Štruktúra subjektov je uvedená v nasledovnej tabuľke. forma počet poznámka Akciová spoločnosť 2   Družstvo 12 3 v likvidácii Slobodné povolanie 82   Komanditná spoločnosť 1   Samostatne hospodáriaci roľník 62   Spoločnosť s ručením obmedzeným 170…

čítať viac