Aktuality

Ukončenie 21. hodnotiacich kôl v rámc výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 21. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.05.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 245 814,90 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.05.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 10 688,70- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.05.2023 – počet…

čítať viac

Ukončenie 20. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 20. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.04.2023 – počet podaných žiadostí 1 – max. výška alokácie 245 814,90 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.04.2023 – počet podaných žiadostí 1 – max. výška alokácie 10 688,70- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.04.2023 – počet…

čítať viac

Ukončenie 19. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 19. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.03.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 287 546,96 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.03.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 35 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.03.2023 – počet…

čítať viac

Ukončenie 18. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 18. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.02.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 287 546,96 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.02.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 35 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.02.2023 – počet…

čítať viac

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-S539-511-001 aktivita A1

Občianske združenie Medzi riekami vydáva aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutí príspevku. Konkrétne znenie aktualizácie a zoznam dotknutých dokumentov nájdete v informačnej prílohe. 07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy Sledovanie zmien: Vyzva_IROP-CLLD-S539-511-001 Prílohy k výzve Prílohy k ŽoPr Bez sledovania zmien: Vyzva_IROP-CLLD-S539-511-001 Prílohy výzvy Prílohy k ŽoPr

čítať viac

Ukončenie 17. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 17. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.01.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 287 546,96 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.01.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 35 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.01.2023 – počet…

čítať viac

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-S539-512-004 aktivita C1

Občianske združenie Medzi riekami vydáva aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutí príspevku. Konkrétne znenie aktualizácie a zoznam dotknutých dokumentov nájdete v informačnej prílohe. 07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy Sledovanie zmien: Výzva_IROP-CLLD-S539-512-004 prílohy výzvy SZ prilohy ZoPr SZ Bez sledovania zmien: Výzva_IROP-CLLD-S539-512-004 prílohy výzvy BSZ prílohy ŽoPr BSZ

čítať viac

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-S539-512-002 aktivita D1

Občianske združenie Medzi riekami vydáva aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutí príspevku. Konkrétne znenie aktualizácie a zoznam dotknutých dokumentov nájdete v informačnej prílohe. 07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy Sledovanie zmien: Vyzva_IROP-CLLD-S539-512-002 SZ prílohy výzvy SZ prilohy ZoPr SZ Bez sledovania zmien: Vyzva_IROP-CLLD-S539-512-002_BSZ Prílohy výzvy BSZ prílohy ŽoPr BSZ

čítať viac

Ukončenie 16. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 16. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.11.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 287 546,96 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.11.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.11.2022 – počet…

čítať viac

Zrealizovaný projekt žiadateľa Obec Hatalov – Detské ihrisko v obci Hatalov

Predmetom projektu bola výstavba detského ihriska o rozmeroch 13,5×34 m v k. ú. obce Hatalov na parcelnom čísle 2/2. Realizáciou projektu vzniklo rozsiahle, bohaté a funkčné herné priestranstvo pre rôznorodé aktivity detí vo veku 2 až 14 rokov. Primárnym cieľom projektu bolo prostredníctvom výstavby detského ihriska vytvoriť atraktívne miesto pre…

čítať viac

Ukončenie 13. hodnotiacich kôl v rámci IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 13. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.05.2022 – počet podaných žiadostí 1 – max. výška alokácie 270 223,74 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.05.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.05.2022 – počet…

čítať viac

Najkrašia fotografia z územia MAS 2022

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti prostredníctvom našej MAS. Pošlite nám vaše fotografie do 6. júna 2022 a my vaše fotografie spracujeme a zašleme v nasledujúcich súťažných kategóriách: 1. Naša príroda 2. Naši ľudia…

čítať viac

Výzva 7.4/6 verejný sektor

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená MAS Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z PRV SR 2014 – 2020. Výzva MAS Prílohy k výzve

čítať viac

Ukončenie 12. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 12. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.03.2022 – počet podaných žiadostí 1 – max. výška alokácie 270 223,74 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.03.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.03.2022 – počet…

čítať viac

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa podcast PPA PODCAST.

Reflektuje tak na nové formy a informačné kanály, ktoré dokážu efektívne osloviť poľnohospodárov, lesníkov, vinohradníkov, včelárov, mestá a obce a tiež širokú verejnosť, ktorú zaujíma téma poľnohospodárstva.Podcast prináša aktuálne informácie o činnosti PPA priamo z prvej ruky a agentúra ho bude využívať ako nástroj kontinuálnej a plnohodnotnej komunikácie s verejnosťou….

čítať viac

Zrealizovaný projekt žiadateľa Obec Palín – Zóna pre trávenie voľného času

Predmetom aktivít projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny v centrálnej časti obce Palín, pre trávenie voľného času. Realizácia pozostávala z búracích prác pôvodnej stavby, ktoré žiadateľ vykonalvo vlastnej réžii. V rámci búracích prác sa zachovala základová doska, ktorá bola následne vydláždená protišmykovou dlažbou a v jej strede sa vytvorila zelená plocha….

čítať viac

Ukončenie 11. kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 11. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 16.01.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.01.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.01.2022 – počet…

čítať viac

Ukončenie 10. kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 10. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 16.11.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.11.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.11.2021 – počet…

čítať viac