Aktuality

Ukončenie 24. hodnotiacich kôl v rámci IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 24. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.08.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 70 875,99 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.08.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 10 688,70- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.08.2023 – počet…

čítať viac

Aktualizovaná výzva 7.2/1

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Výzva MAS – CLLD – MAS_110_7.2_1_v4 MAS_110_7.2_1_prilohy

čítať viac

Ukončenie 23. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 23. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.07.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 70 875,99 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.07.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 10 688,70- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.07.2023 – počet…

čítať viac

Výzva 7.4/7

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Výzva MAS – CLLD – MAS_1107.47 prílohy k výzve

čítať viac

Výzva 4.2/4

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Výzva MAS – CLLD – MAS_1104.24 Prílohy k výzve

čítať viac

Výzva 4.1/6

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Výzva MAS – CLLD – MAS_1104.16 Prílohy k výzve

čítať viac

Ukončenie 22. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 22. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.06.2023 – počet podaných žiadostí 6 – max. výška alokácie 20 918,50 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.06.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 10 688,70- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.06.2023 – počet…

čítať viac

Výzva 7.2/1

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Výzva MAS – CLLD – MAS_1107.21 MAS_110_7.2_1_prílohy

čítať viac

Ukončenie 21. hodnotiacich kôl v rámc výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 21. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.05.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 245 814,90 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.05.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 10 688,70- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.05.2023 – počet…

čítať viac

Ukončenie 20. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 20. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.04.2023 – počet podaných žiadostí 1 – max. výška alokácie 245 814,90 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.04.2023 – počet podaných žiadostí 1 – max. výška alokácie 10 688,70- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.04.2023 – počet…

čítať viac

Ukončenie 19. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 19. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.03.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 287 546,96 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.03.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 35 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.03.2023 – počet…

čítať viac

Ukončenie 18. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 18. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.02.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 287 546,96 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.02.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 35 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.02.2023 – počet…

čítať viac

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-S539-511-001 aktivita A1

Občianske združenie Medzi riekami vydáva aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutí príspevku. Konkrétne znenie aktualizácie a zoznam dotknutých dokumentov nájdete v informačnej prílohe. 07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy Sledovanie zmien: Vyzva_IROP-CLLD-S539-511-001 Prílohy výzvy Prílohy k ŽoPr Bez sledovania zmien: Vyzva_IROP-CLLD-S539-511-001 Prílohy výzvy Prílohy k ŽoPr  

čítať viac

Ukončenie 17. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 17. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.01.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 287 546,96 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.01.2023 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 35 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.01.2023 – počet…

čítať viac

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-S539-512-004 aktivita C1

Občianske združenie Medzi riekami vydáva aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutí príspevku. Konkrétne znenie aktualizácie a zoznam dotknutých dokumentov nájdete v informačnej prílohe. 07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy Sledovanie zmien: Výzva_IROP-CLLD-S539-512-004 prílohy výzvy SZ prilohy ZoPr SZ Bez sledovania zmien: Výzva_IROP-CLLD-S539-512-004 prílohy výzvy BSZ prílohy ŽoPr BSZ

čítať viac

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-S539-512-002 aktivita D1

Občianske združenie Medzi riekami vydáva aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutí príspevku. Konkrétne znenie aktualizácie a zoznam dotknutých dokumentov nájdete v informačnej prílohe. 07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy Sledovanie zmien: Vyzva_IROP-CLLD-S539-512-002 SZ prílohy výzvy SZ prilohy ZoPr SZ Bez sledovania zmien: Vyzva_IROP-CLLD-S539-512-002_BSZ Prílohy výzvy BSZ prílohy ŽoPr BSZ

čítať viac

Ukončenie 16. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 16. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.11.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 287 546,96 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.11.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.11.2022 – počet…

čítať viac

Zrealizovaný projekt žiadateľa Obec Hatalov – Detské ihrisko v obci Hatalov

Predmetom projektu bola výstavba detského ihriska o rozmeroch 13,5×34 m v k. ú. obce Hatalov na parcelnom čísle 2/2. Realizáciou projektu vzniklo rozsiahle, bohaté a funkčné herné priestranstvo pre rôznorodé aktivity detí vo veku 2 až 14 rokov. Primárnym cieľom projektu bolo prostredníctvom výstavby detského ihriska vytvoriť atraktívne miesto pre…

čítať viac