Aktuality

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-S539-512-004 aktivita C1

Občianske združenie Medzi riekami vydáva aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutí príspevku. Konkrétne znenie aktualizácie a zoznam dotknutých dokumentov nájdete v informačnej prílohe. 07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy Sledovanie zmien: Výzva_IROP-CLLD-S539-512-004 prílohy výzvy SZ prilohy ZoPr SZ Bez sledovania zmien: Výzva_IROP-CLLD-S539-512-004 prílohy výzvy BSZ prílohy ŽoPr BSZ

čítať viac

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-S539-512-002 aktivita D1

Občianske združenie Medzi riekami vydáva aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutí príspevku. Konkrétne znenie aktualizácie a zoznam dotknutých dokumentov nájdete v informačnej prílohe. 07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy Sledovanie zmien: Vyzva_IROP-CLLD-S539-512-002 SZ prílohy výzvy SZ prilohy ZoPr SZ Bez sledovania zmien: Vyzva_IROP-CLLD-S539-512-002_BSZ Prílohy výzvy BSZ prílohy ŽoPr BSZ

čítať viac

Ukončenie 16. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 16. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.11.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 287 546,96 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.11.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.11.2022 – počet…

čítať viac

Zrealizovaný projekt žiadateľa Obec Hatalov – Detské ihrisko v obci Hatalov

Predmetom projektu bola výstavba detského ihriska o rozmeroch 13,5×34 m v k. ú. obce Hatalov na parcelnom čísle 2/2. Realizáciou projektu vzniklo rozsiahle, bohaté a funkčné herné priestranstvo pre rôznorodé aktivity detí vo veku 2 až 14 rokov. Primárnym cieľom projektu bolo prostredníctvom výstavby detského ihriska vytvoriť atraktívne miesto pre…

čítať viac

Ukončenie 13. hodnotiacich kôl v rámci IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 13. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.05.2022 – počet podaných žiadostí 1 – max. výška alokácie 270 223,74 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.05.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.05.2022 – počet…

čítať viac

Najkrašia fotografia z územia MAS 2022

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti prostredníctvom našej MAS. Pošlite nám vaše fotografie do 6. júna 2022 a my vaše fotografie spracujeme a zašleme v nasledujúcich súťažných kategóriách: 1. Naša príroda 2. Naši ľudia…

čítať viac

Výzva 7.4/6 verejný sektor

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená MAS Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z PRV SR 2014 – 2020. Výzva MAS Prílohy k výzve

čítať viac

Ukončenie 12. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 12. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.03.2022 – počet podaných žiadostí 1 – max. výška alokácie 270 223,74 EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.03.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.03.2022 – počet…

čítať viac

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa podcast PPA PODCAST.

Reflektuje tak na nové formy a informačné kanály, ktoré dokážu efektívne osloviť poľnohospodárov, lesníkov, vinohradníkov, včelárov, mestá a obce a tiež širokú verejnosť, ktorú zaujíma téma poľnohospodárstva.Podcast prináša aktuálne informácie o činnosti PPA priamo z prvej ruky a agentúra ho bude využívať ako nástroj kontinuálnej a plnohodnotnej komunikácie s verejnosťou….

čítať viac

Zrealizovaný projekt žiadateľa Obec Palín – Zóna pre trávenie voľného času

Predmetom aktivít projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny v centrálnej časti obce Palín, pre trávenie voľného času. Realizácia pozostávala z búracích prác pôvodnej stavby, ktoré žiadateľ vykonalvo vlastnej réžii. V rámci búracích prác sa zachovala základová doska, ktorá bola následne vydláždená protišmykovou dlažbou a v jej strede sa vytvorila zelená plocha….

čítať viac

Ukončenie 11. kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 11. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 16.01.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.01.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.01.2022 – počet…

čítať viac

Ukončenie 10. kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 10. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 16.11.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.11.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.11.2021 – počet…

čítať viac

Učiteľ/ka budúcnosti

Karpatská nadácia vyhlásila výzvu v programe Program „Učiteľ/ka budúcnosti“, ktorý podporí projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Výzva je otvorená do 28. novembra 2021. Program UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI: Program podporí projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Maximálna výška grantu…

čítať viac

Ukončenie 9. kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 9. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 16.09.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.09.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.09.2021 – počet…

čítať viac

SPOZNAJ SVOJ REGIÓN NA BICYKLI – 5. ročník cyklotúry

V stredu 15.09.2021 sme organizovali ďalšiu cyklotúru nášho združenia, v poradí už 5.ročník tejto obľúbenej akcie v regióne. Lastomír – obecný úrad bol štartovným miestom pre vyše 80 členný pelotón. Zúčastnených privítal predseda združenie Ing. Matej Repel, PhD., ktorý oboznámil cyklistov o programe akcie, možnostiach zastávok a občerstvenia. Trasa viedla po území…

čítať viac

SPOZNAJ SVOJ REGIÓN NA BICYKLI 5. ročník cyklistickej túry

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov cyklistiky na 5. ročník cyklotúry SPOZNAJ SVOJ REGIÓN NA BICYKLI, ktorá sa uskutoční v stredu 15.09.2021 od 10:00 hod so štartom v obci Lastomír pri obecnom úrade. Trasa bude vedená obcami: Sliepkovce, Budkovce, Stretava, Stretavka, Palín, Senné, Senianske rybníky, Iňačovce, Čečehov a pelotón ukončí svoju trasu…

čítať viac

IROP: Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

MIRRI zverejnilo výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Cyklodoprava v slovenských regiónoch sa dočká výraznej podpory vďaka novej eurofondovej výzve. Na budovanie a modernizáciu cyklotrás, ako aj na ďalšie riešenia, ktoré prispejú k rozvoju cyklodopravy, ide 21 miliónov  eur…

čítať viac

Predĺženie termínov uzavretia podnikateľských výziev PRV 4.1 a 4.2

Týmto informujeme potencionálnychžiadateľov, že termín uzavretia podnikateľských výziev 4.1 a 4.2 v rámci PRV bol predĺžený z 11.08.2021 nasledovne: výzva 4.1 – 29.10.2021 https://medziriekami.sk/vyzva-4-1-podpora-na-investicie-do-polnohospodarskych-podnikov-2/ výzva 4.2 – 15.09.2021 https://medziriekami.sk/vyzva-4-2-podpora-pre-investicie-na-spracovanie-uvadzanie-na-trh-a-alebo-vyvoj-polnohospodarskych-produktov/

čítať viac